NG Investeeringud on Eesti erakapitalil tegutsev investeerimis- ja valdusettevõte.

NG Investeeringud kontserni 2016.aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 743 miljonit eurot. Grupi ettevõtetes töötab kokku ligi 4900 inimest.

NG Investeeringud kontserni kuulub kokku 26 aktiivselt tegutsevat tütarettevõtet Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. NG Investeeringud ettevõtete tegevus hõlmab kolme valdkonda - kaubandus, tööstus ja kinnisvara. Meie ettevõtetel on oluline osa Eesti majanduses.

MILLINE HAKKAB TULEVIKU KAUBAMAJA VÄLJA NÄGEMA

TALLINN, 15.11.2017, www.kaubandus.ee - Võidutöö autorid on Jaan Kuusemets, Erko Luhaaru, Anne Vingisar, Jose De la Pena Gómez Millan, Jose A Pavón Gonzalez ja Myriam Rego Gómez arhitektuuribüroodest DAGOpen OÜ ja BAKPAK ARCHITECTS S.L.P.