NG Investeeringud on Eesti erakapitalil tegutsev investeerimis- ja valdusettevõte.

NG Investeeringud kontserni 2017.aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 784 miljonit eurot. Grupi ettevõtetes töötab kokku ligi 4900 inimest.

NG Investeeringud kontserni kuulub kokku 28 aktiivselt tegutsevat tütarettevõtet Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. NG Investeeringud ettevõtete tegevus hõlmab kolme valdkonda - kaubandus, tööstus ja kinnisvara. Meie ettevõtetel on oluline osa Eesti majanduses.

VIIMSI KESKUSE BRUTOKÄIVE KASVAS 12 PROTSENTI

TALLINN, 17.01.2018, www.kaubandus.ee - Viimsi Keskust külastati 2017. aastal ligi 1,8 miljonit korda ja kokku sooritati ligi 1,9 miljonit ostu. Külastuste ja ostude arv kasvas vastavalt 7 ja 6 protsenti võrreldes eelmise aastaga.