NG Investeeringud on Eesti erakapitalil tegutsev investeerimis- ja valdusettevõte.

NG Investeeringud kontserni 2017.aasta auditeeritud müügitulu oli 784 miljonit eurot. Grupi ettevõtetes töötab kokku ligi 4900 inimest.

NG Investeeringud kontserni kuulub kokku 28 aktiivselt tegutsevat tütarettevõtet Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. NG Investeeringud ettevõtete tegevus hõlmab kolme valdkonda - kaubandus, tööstus ja kinnisvara. Meie ettevõtetel on oluline osa Eesti majanduses.