Uudised

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPI 2020. AASTA III KVARTALI JA 9 KUU AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

TALLINN, 12.10.2020, www.nasdaqbaltic.com - Tallinna Kaubamaja Grupi 2020. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 194,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 8,1%.

Esimese üheksa kuu müügitulu oli 540,7 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2019. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 524,6 miljonit eurot, 3,1%. Kontserni 2020. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 7,4 miljonit eurot, mis jäi ligi kolmandiku võrra alla eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile. Kontserni 2020. aasta üheksa kuu puhaskasum oli 11,5 miljonit eurot, mis jäi alla eelmise võrreldava perioodi tulemusele samuti ligi kolmandiku. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 17,3 miljonit eurot, kahanedes aasta varasemaga võrreldes 26,3%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2020. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 5,8 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,5 miljonit eurot.

2020. aasta viimaste kuude jaetarbimist iseloomustas üllatavalt kiire taastumine, kus Eesti jaekaubanduse (v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) müügitulu jooksevhindades peale aprilli ja mai languskuid on näidanud väikest kasvu. Seejuures on oluliselt muutunud tarbijate käitumine. Linnasüdamete külastatavus on vähenenud liigutades tarbimise rohkem maapiirkondadesse. Kauplustes püütakse käia harvem, kuid seejuures osta korraga rohkem. Samuti eelistatakse mõistetavalt ostude sooritamiseks tihemini e-poode. Grupi 2020. aasta kolmanda kvartali müügitulu kasvas Eesti jaekaubanduse müügitulu keskmisest kasvust kiiremini eelkõige 2020. aasta mais omandatud ABC Supermarkets ASi supermarketite segmenti lisandud müügitulu tõttu. Grupi autosegmendi ärimahud kahanesid, kuid väiksemas mahus kui autoturg üldiselt. Kõige rängemalt avaldas kriis mõju Grupi moekaupade segmentidele, kus väiksema liikumise tõttu on nõudlus langenud. Kasumile on lisaks jaekaupluste viirusetõrje vahendite kuludele avaldanud survet paljude arendustega seotud ühekordsed kulud. Tööjõukulud kasvasid kolmandas kvartalis 11,8%, seejuures kasvas töötajate arv laienemiste tõttu 9,7% ning keskmine palk 2,0%.

III kvartali suuremateks arendusprojektideks olid mai lõpus omandatud kapluseketi Comarketi kaubamärgi all tegutsevate kaupluste Selver ABC kaubamärgi alla üleviimise ettevalmistus, ABC KING ja SHU e-poodide avamine. Käimas on Kulinaaria uue tehase seadistamine ja olemasoleva tehase renoveerimine, mis saab valmis 2021. aasta alguses. Seejärel jätkab Kulinaaria oma tegevust mõlemas tootmishoones korraga ning on võtnud turul laienemiseks ja tootmismahtude kasvatamiseks fookusesse tootearenduse nii uutes kui ka sortimendis olevates toidukategooriates. Varasemalt on aruandeaasta jooksul viidud läbi mitmeid arendusi. Märtsis koliti Võrus asuv Selveri kauplus edukalt ümber uude asukohta Kagukeskuses, kus viimase Selveri kauplusena avati klientidele SelveEkspressi teenus. Pärnus renoveeris Selver täielikult Suurejõe Selveri ning laiendas müügipinda Haapsalus, Rannarootsi Selveris. 9. juulil avas Selver uue kaupluse Saaremaal WOW keskuses, millest sai Selverite keti 54. kauplus. Aasta viimases kvartalis on kavas renoveerida Mustakivi Selveri Tallinnas ning alustada Comarketi kaupluste üleviimist Selver ABC kaubamärgi alla. Jätkuvalt on Grupi tähelepanu suunatud e-kaubanduse arendamisele ning klientide ostumugavuse kasvatamisele.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2020. aasta esimese üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 381,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 10,0%. Arvestamata lisandunud ABC Supermarketi kauplusi, kujunes segmendi kasvuks 4,5%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 134,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 14,4%. Selveri kauplustest tehti 2020. aasta esimese üheksa kuuga 29,9 miljonit ostu, mis oli baasaastast 1,3% madalam. Ostude arvu langus on mõjutatud kevadel kehtestatud eriolukorrast, mil kliendid külastasid kauplusi harvemini, vastukaaluks kasvas keskmine ost.

2020. aasta III kvartalis olid nii maksueelne kasum kui ka puhaskasum 4,4 miljonit eurot, langedes aasta varasema perioodiga võrreldes 2,1 miljonit eurot. Üheksa kuu Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 12,0 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,5 miljonit eurot. Üheksa kuu puhaskasum oli 9,9 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 1,4 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2020. aastal oli dividendide tulumaks 1,8 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast. Kogu Supermarketite kasum on teenitud Eestis. Alates 1. juunist 2020 sisaldavad Supermarketi segmendi tulemused ABC Supermarketsi tulemusi.

Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud müügitulu kasv, igapäevaste protsesside efektiivistamiseks tehtud investeeringud ning aasta alguses pehmematest ilmadest tingitud sääst halduskuludes. I kvartalis laienes SelveEkspressi teenus kõikidesse Selveritesse, mis on võimaldanud hoida aasta alguses püsinud palgasurve tingimustes tööjõuefektiivsust eelmise aasta tasemel. Majandustulemustele avaldasid mõju COVID viirusest tingitud kulutused klientide ning oma töötajate kaitseks. COVID viiruse mõjud kandusid vähemal määral edasi ka III kvatalisse, mil kliendid külastasid kauplusi harvemini, kuid ostsid korraga enam. II kvartalis omandas Selver ABC Supermarketsi kaupluseketi, millega parandab tänu laiemale kaupluste võrgustikule oma teenuse kättesaadavust ning suurendab turuosa. Samas mõjutavad Supermarketite majandustulemust ABC Supermarketsi ostutehinguga seotud ühekordsed kulud. Käesoleval aastal on Selver põhjalikult renoveerinud Suurejõe Selveri Pärnus ja Merimetsa Selveri Tallinnas. Mõlemad kauplused olid renoveerimistööde ajal klientidele suletud. Laiendatud on müügipinda Haapsalus, Rannarootsi Selveris. Võrus kolis Selver uuele pinnale Kagukeskusesse. Juulis avas Selver uue kaupluse Saaremaal, WOW keskuses. Kriisiolukorrast tulenevalt oli II kvartalis ajutiselt suletud Sepapaja Selver ning Puhvet Kadaka Selveris. Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida Mustakivi Selveri Tallinnas ning alustada Comarketi kaubamärgi all tegutsevate kaupluste viimist Selver ABC kaubamärgi alla. Esimese üheksa kuu tulemus sisaldab Kulinaaria uue tehase käivitamiskulusid. Kiirelt on kasvatatud e-Selveri komplekteerimise ning klientidele kaupade kojuveo mahte. e-Selveri teeninduspiirkond hõlmab kogu Harju ja Tartumaad, Hiiumaad, Saaremaad, suure osa Pärnumaast ning osa Läänemaast. E-kaubanduse valdkonna arendamine on jätkuvalt segmendi üheks prioriteediks.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2020. aasta 9 kuu müügitulu oli 58,6 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta samale perioodile alla 17,3%. Kaubamajade 2020. aasta 9 kuu maksueelne kahjum oli 0,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest nõrgem 1,9 miljoni euro võrra. Kaubamajade 2020. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 21,6 miljonit eurot, mis jäi aastatagusele võrreldavale perioodile alla 8,3%. Kaubamajade kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta kolmanda kvartali tulemusest madalam 0,5 miljoni euro võrra. Kaubamajade müügitulemust mõjutas kahes viimases kvartalis Eesti Vabariigi Valitsuse poolt Covid-19 viiruse tõttu välja kuulutatud eriolukord, mille tõttu langesid märtsi keskpaigast ka Kaubamaja külastajate arvud. 27. märtsil suleti Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusel kõik kaubanduskeskused ning nii sulges ka Kaubamaja kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus ja avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamajad taasavati 11. mail. Märgata on muutusi klientide ostukäitumises. Hinnatakse veelgi enam kvaliteeti ning otsitakse ja ostetakse just selliseid tooteid. Moekaupade oste tehes ollakse pisut tagasihoidlikumad, kuid kodukaupade müük on olnud päris hea. Tallinna Kaubamaja Kodumaailm sai sügiseks uue ilme ning ka see on müüke positiivselt mõjutanud. Samas on Kaubamaja kesklinna asukoha tõttu tuntavalt mõjutatud turistide arvu olulisest langusest, kesklinna kontorites töötavate inimeste ja kesklinna üldise külastatavuse vähenemisest eriti just suveperioodil, mis omakorda on mõjutanud negatiivselt kolmanda kvartali müügitulemust. Kaubamaja e-poe käibed on peale kriisi mitmekordistunud, kuid see ei ole kompenseerinud füüsiliste müügimajade müükide langust.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2020. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 1,3 miljonit eurot, kasvades 2019. aasta sama perioodiga võrreldes 12,3%. Kolmandas kvartalis oli kasum 0,03 miljonit eurot, mis oli 2019. aasta võrreldava perioodi tulemusest parem 0,05 miljonit eurot. Kolmanda kvartali tulemust mõjutasid positiivselt jätkuv e-poe müügitulu kasv, klientide poolt hästi vastu võetud sortimendiuuendused ja õnnestunud muudatused turunduskampaaniates. 2020. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 3,3 miljonit eurot, mis on 2019. aasta sama perioodiga võrreldes väiksem 1,0%. 2020. aasta esimese üheksa kuu kasum oli 0,02 miljonit eurot, mis oli 2019. aasta võrreldava perioodi tulemusest parem 0,22 miljonit eurot.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2020. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 92,5 miljonit eurot, mis oli 4,5% madalam eelmise aasta sama perioodi müügitulust. Sealhulgas vähenes KIAde müügitulu 29,1%. Kolmanda kvartali 34,7 miljoni euro suurune müügitulu jäi aasta varasemale alla 0,5%, sealhulgas langes KIAde müügitulu 27,3%. Üheksa kuu jooksul müüdi kokku 3 895 uut sõidukit, sellest kolmandas kvartalis 1 482 sõidukit. Segmendi 2020. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 1,2 miljonit eurot, olles seega väiksem 2,0 miljoni euro võrra aasta varasemast sama perioodi kasumist. Segmendi 2020. aasta üheksa kuu maksueelne kasum oli 1,8 miljonit eurot, jäädes 2019. aasta esimese üheksa kuu kasumist 2,0 miljoni euro võrra väiksemaks. 2020. aasta kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 1,0 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 0,6 miljonit eurot väiksem.

Kolmandas kvartalis langes müügitulu ja ärikasum eelkõige koroonakriisi põhjustatud tootjatehaste tarneprobleemide tõttu. Grupi autosegmendi müüdavate brändide maaletoojatel esines probleeme uute autode tarne ja piiratud laoseisuga. Samas oli ka ostjaid vähem ning seega olid nõudlus ja pakkumine tasakaalus. Kõik esindused olid avatud ja töötasid tavapärastel tingimustel. Uute autode müügis on näha muutus tarbijakäitumises, kus tavapärane klient ja väikeostja on asendunud suurklientide ning riigihangetega ja kus Grupi autosegmendi tegevus on osutunud edukaks. Järelteeninduse mahud ei ole oluliselt langenud. Endiselt on käivitusfaasis Verte Auto uus Riias asuv Škoda esindus, mis näitab igakuist kasvutrendi.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2020. aasta üheksa kuu perioodil 4,8 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga vähenes sama perioodi müügitulu 22,6%. Kolmandas kvartalis oli segmendi müügitulu 1,9 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,7% vähem. 2020. aasta üheksa kuu kahjum oli 1,6 miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava perioodi kahjum oli 0,9 miljon eurot. Kolmanda kvartali kahjumiks oli 0,4 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,1 miljoni euro võrra nõrgem tulemus. Kolmanda kvartali müügitulu mõjutasid Covid-19 viiruse levikuga kehtestatud eriolukorra ning kaubanduskeskuste sulgemisest tingitud jätkuvad sügavad allahindlused kevadhooaja varude realiseerimisel. Septembris suleti Haapsalu SHU kauplus ja Jõhvi SHU kauplus koliti perspektiivsemale asukohale äsja renoveeritud Jewe keskuses. Arvestades tarbijakäitumise muutusi ja e-kaubanduse arengut, avati klientidele septembri keskel ABC KING ja SHU e-poed.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2020. aasta esimese üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 3,7 miljonit eurot. Müügitulu vähenes möödunud aastaga võrreldes 13,1%. Segmendi III kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot. Müügitulu vähenes võrdlusperioodil 0,8%. Kinnisvarade segmendi 2020. aasta esimese üheksa kuu maksueelseks kasumiks kujunes 7,5 miljonit eurot. Kasum langes võrdlusperioodiga 7,6%. Segmendi III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,9 miljonit eurot, mis on 5,8% suurem kui möödunud aasta samal perioodil.

Segmendi III kvartali müügitulu ja kasum taastusid kiiresti. Kinnisvarade segmendi üheksa kuu müügitulemuste languses kajastub Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorra ja kaubanduskeskustes viibimise keelu perioodil tehtud üürialanduste mõju. Tartu Kaubamaja keskus ja Viimsi keskus olid suures osas suletud kuni 10. maini. Keskustes olid avatud toidu-, telekommunikatsiooni ja eraldi sissepääsuga kauplused. Toitlustusasutused olid avatud ainult kaasa müügiks. Kõige tugevamalt mõjutas liikumisvabaduse piirangu periood Tartu Kaubamaja keskust, kus keskuse külastatavus langes kaubanduskeskuste sulgemisel üle 80%. Viimsi Keskuse külastatavus langes samal perioodil pea 40%. Viimsi Keskuse eriolukorra mõjust taastumine on toimunud võrreldes Tartu Kaubamaja keskusega mõnevõrra kiiremini. Segmendisiseselt parandas kõige enam oma tulemust Läti kinnisvaraettevõte, kus möödunud aasta lõpus valmis Riias Škoda ja kasutatud autode müügisalong. Koroonaepideemia järellainetus mõjutab kaubandusüürituru tulemusi veel vähemalt 2020. aasta lõpuni. Tulenevalt epideemia majandusliku mõju määramatusest korrigeeritakse jooksvalt tulevaste arendustööde mahtu ja ajakava.