Uudised

OSANIKUD KINNITAVAD 2021.AASTA TULEMUSED KIRJA TEEL HÄÄLETADES

TALLINN, 21.03.2022 - OÜ NG Investeeringud juhatuse ettepanekul kinnitavad osanikud ettevõtte 2021.a. majandusaasta aruande kirja teel hääletades.

Võttes arvesse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse endiselt jätkuvat levikut Eestis ning Vabariigi Valitsuse poolt haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud soovitusi, otsustas OÜ NG Investeeringud juhatus korraldada 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamise ja teiste küsimuste otsustamise kirja teel hääletades, võttes otsused vastu koosolekut kokku kutsumata, mis on kooskõlas äriseadustiku §-ga 173.

23.03.2022 saadab juhatus posti teel osanikele teate otsuste eelnõude ja hääletussedeliga. Juhatus ootab osanike otsust hiljemalt 11. aprilliks 2022.a.

Korrektselt täidetud hääletussedeli saab juhatusele saata kas posti teel (aadress OÜ NG Investeeringud, Hobujaama 4, 10151 Tallinn) või e-posti teel (e-posti aadress: nginvest@nginvest.ee). Kui osanik ei teata oma otsusest hiljemalt 11. aprilliks, siis loetakse, et ta hääletab otsuste vastu.

Juhatuse kirjas on osanike otsuste eelnõudele ja hääletussedelile lisatud ka ettevõtte auditeeritud konsolideeritud bilanss seisuga 31.12.2021, kasumiaruanne 2021. a. kohta, lühike tegevusaruanne ning sõltumatu vandeaudiitori aruanne.

OÜ NG Investeeringud 2021.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin.

Küsimuste korral võtke ühendust telefonil +372 5160744 või e-posti teel: nginvest@nginvest.ee

 OÜ NG Investeeringud juhatus