Uudised

MUUDATUSED TALLINNA KAUBAMAJA GRUPI ETTEVÕTETE NÕUKOGUDE KOOSSEISUS

TALLINN, 04.01.2023, www.nasdaqbaltic.com - Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu ja auditikomitee liige Andres Järving on esitanud avalduse lahkumiseks alates 01.01.2023 oma ametikohtadelt Tallinna Kaubamaja Grupis. Sellega seoses tehakse muudatused nõukogude ja auditikomitee koosseisudes.

Muudatused Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu koosseisus otsustab järgmine korraline aktsionäride üldkoosolek (2023. aasta I kvartalis).
Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu otsusel jätkab auditikomitee 4-liikmelisena koosseisus Kaia Salumets (esimees), Jüri Käo, Gunnar Kraft, Kristo Anton.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete (Selver AS, Kulinaaria OÜ, Kaubamaja AS, TKM Finants AS, OÜ TKM Beauty, TKM Auto OÜ, KIA Auto AS, AS Viking Motors, SIA Forum Auto, SIA Verte Auto, UAB KIA Auto, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara, SIA TKM Latvija, UAB TKM Lietuva, Viking Security AS) nõukogudest kutsutakse Andres Järving tagasi ja tema asemele valitakse alates 01.01.2023 Kristo Anton.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS sidusettevõtte (50% osalus) Rävala Parkla AS nõukogust kutsutakse Andres Järving tagasi ja tema asemele valitakse alates 01.01.2023 Peeter Kütt.

Kristo Anton töötab NG Investeeringud OÜ investeeringute juhina alates 2006. aastast, kus tema peamisteks ülesanneteks on Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete investeeringute, laienemiste ja finantseerimisega seotud teemad. Samuti on Kristo Anton Grupi jätkusuutliku arengu töörühma liige ja auditikomitee liige. Grupiväliselt kuulub Kristo Anton Mansum OÜ juhatusse. Ta omab Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Eestis magistrikraadi (MBA) aastast 2001 ja Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadi (MScEng) aastast 2022. Kristo Anton ei oma Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsiaid.

Peeter Kütt kuulub kõigi Grupi kinnisvara segmendi tütarettevõtete juhatustesse (käesoleval ajal Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara, SIA TKM Latvija ja UAB TKM Lietuva), kus tema peamisteks ülesanneteks on Grupi kinnisvara projektide ning tegevuste juhtimine ja Grupi ettevõtete nõustamine kinnisvara valdkonnas, samuti on ta Grupi jätkusuutliku arengu töörühma liige. Ühtlasi töötab Peeter Kütt NG Investeeringud OÜ kinnisvara investeeringute juhina alates 1998. aastast ja on NG Investeeringud OÜ tütarettevõtete Roseni Majad OÜ ja OÜ Roseni Kinnisvara juhatuse liige ning Kuulsaal OÜ nõukogu liige. Peeter Kütt ei oma Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsiaid.

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvate ettevõtete peamisteks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Grupi ettevõtted moodustavad ligi kümnendiku kogu Eesti jaekaubandusest ning annavad tööd üle 4700 inimesele.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000