Uudised

JÄTKUVALT TUGEV: AUTODE MÜÜK TÕUKAS TKM GRUPI KÄIVET HÜPPELISELT

TALLINN, 11.10.2023, www.aripaev.ee - TKM Grupi kolmanda kvartali müügitulu kasvas, eriti autosegmendis, viis ettevõtte auditeerimata puhaskasumi 11,2 miljoni euroni. Supermarketite ja kaubamajade segmendid näitasid küll tagasihoidlikumat kasvu.

TKM Grupi kolmanda kvartali auditeerimata müügitulu oli 234,1 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,2%. Üheksa kuu müügitulu oli 694,7 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta esimese üheksa kuu tulemusega 10,5%, mil müügitulu oli 628,4 miljonit eurot.

TKM Grupi kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasumiks kujunes 11,2 miljonit eurot, jõudes sellega lähedale energiahindade tõusust vähem mõjutatud 2021. aasta sama perioodi tulemusele, kuid ületas 2022. aasta võrreldava perioodi kasumit 3,4 miljoni euroga.
Käimasoleva aasta 9 kuu puhaskasum oli 24,6 miljonit eurot, mis paranes eelmise aasta võrreldava perioodi tulemusega võrreldes 30,5%. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 29,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 28,2%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt esimeses kvartalis arvestati tulumaksu 5,3 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 4,5 miljonit eurot.

"Kolmandas kvartalis saavutas Grupp tugeva 8,2%lise müügitulude kasvu tänu jätkuvalt märkimisväärsele autosegmendi müügitulemusele, mida toetasid suurema mahuga müügitehingud," kirjutas ettevõte börsiteates.
Kõrge müügimahu kasvumääraga panustas ka turvasegment, kus kolmandas kvartalis soetatud kaks turvaettevõtet Skarabeus Julgestusteenistus OÜ ja Caesari Turvateenistus AS lisasid käibekasvu.

Supermarketite ja Kaubamajade segmentides on müügikasvud tagasihoidlikumad olles mõjutatud tarbijakäitumise muutumisest. Klientide kasvav ebakindlus tuleviku suhtes on teinud nad ettevaatlikumaks ning kokkuhoidlikumaks. Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 717 000 kasvades aastaga 1,9%.

Grupi tööjõukulud kasvasid kolmandas kvartalis 11%, samal ajal kahanes töötajate arv 1% võrra.

Kolmandas kvartalis võttis Grupp vastu otsuse logistikakeskuse arendamiseks. Augustis sõlmisid TKM Kinnisvara AS ja AS Merko Ehitus Eesti ehituslepingu logistikakeskuse rajamiseks maksumusega ligikaudu 20 miljonit eurot.

Supermarketite ja kaubamajade tulu kasvas üle 5%. Supermarketite ärisegmendi üheksa kuu müügitulu oli 455,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,1%. Kolmanda kvartali müügitulu oli 153,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 2,4%. Kauplustest tehti 9 kuul 33,1 miljonit ostu.
Üheksa kuu supermarketite segmendi maksueelne kasum oli 12,6 miljonit eurot, suurenedes võrdluses eelmise aastaga 4,6 miljoni euro võrra. Üheksa kuu puhaskasum oli 11,4 miljonit eurot, suurenedes võrrelduna eelmise aastaga 5,6 miljoni euro võrra. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 1 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

Kaubamajade segmendi üheksa kuu müügitulu oli 75,6 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi müüke 5,9%. Kolmanda kvartali müügitulu oli 23,9 miljonit eurot, mis oli eelmisest aastast parem 4,1%. Kaubamajade segmendi üheksa kuu maksueelne kahjum oli 0,2 miljonit eurot. Kolmandas kvartalis oli maksueelne kahjum 0,4 miljonit eurot, mis suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,3 miljoni võrra.

Autode müük kasvas. Autokaubanduse segmendi esimese üheksa kuu müügitulu oli 148,6 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 32,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodi müügituludega. Kolmanda kvartali 51,1 miljoni euro suurune müügitulu oli eelmise aasta kolmanda kvartali müügitulust kõrgem 28,4%. Esimesel üheksal kuul müüdi kokku 4842 uut sõidukit, sellest kolmandas kvartalis 1673 sõidukit. Esimese üheksa kuu puhaskasum oli 10,2 miljonit eurot, ületades 2,1 miljoni euro võrra aasta varasemat sama perioodi kasumit. Esimese üheksa kuu maksueelne kasum oli 11,4 miljonit eurot, ületades varasema aasta sama perioodi kasumit 2,9 miljoni euroga. Kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 3,6 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 12,3% võrra suurem.

Turvasegmendi tulu kasvas poole võrra. Turvasegmendi üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 10,4 miljonit eurot, mis kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 49,9%. Segmendi üheksa kuu maksueelseks kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, olles sellega eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,05 miljoni euro võrra parem. 

Kolmanda kvartali grupiväline müügitulu oli 4 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 68%. Segmendi kolmanda kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,03 miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,03 miljoni euro võrra nõrgemaks.