news

TALLINNA KAUBAMAJA KORRALDAB END ULATUSLIKULT ÜMBER

TALLINN, 21.07.2020, www.kaubandus.ee - Tallinna Kaubamaja teatas börsile kontsernis toimuvatest ümberkorraldustest, mille käigus toimub tütarettevõtete ühendamisi, aga ka segmentide eraldamisi. Luuakse ka finantsteenuseid pakkuv tütarettevõte.

Nii ühinevad näiteks Selver ja ABC Supermarkets. See on vajalik juhtimise ühtlustamise ja sünergia suurenamise eesmärgil. Selle käigus ühendab Selver endasse täielikult tütarettevõtja ABC Supermarketsi.

Selveri juhatuse liikmena jätkab praegune juhatuse liige Kristi Lomp, ABC Supermarketsi senisest juhatuse liikmest Andrus Põllust saab Selveri väikeformaatide juht. Nõukogu koosseisus jätkavad esimehena Andres Järving ning liikmetena Jüri Käo, Enn Kunila ja Raul Puusepp.

Hulgi- ja jaemüügi eraldumised

Lisaks eraldatakse üksteisest kosmeetika hulgi- ja jaemüük. Eesmärgiga muuta kosmeetika jaekaubandusega tegeleva OÜ TKM Beauty Eesti tegevus sõltumatuks valdkonna hulgikaubandusest, viiakse läbi esimese sammuna jagunemine. OÜ TKM Beauty jagunemise käigus asutatakse OÜ TKM Beauty Holding, milles Tallinna Kaubamaja Grupp AS saab täisosaluse ning mille osakapitaliks saab 2500 eurot.

OÜ-le TKM Beauty Holding annab OÜ TKM Beauty üle OÜ TKM Beauty Eesti osa. OÜ TKM Beauty Holding juhatuse liikmeks saab Anne-Liis Ostov, kes juhib kogu I.L.U. tegevust ka praegu. Hiljem on kavas viia läbi OÜ TKM Beauty Holding ja OÜ TKM Beauty Eesti ühinemine selliselt, et OÜst TKM Beauty Eesti saab otse Tallinna Kaubamaja Grupp ASi sajaprotsendiline tütarettevõte. Anne-Liis Ostov ei oma Tallinna Kaubamaja Grupp ASi aktsiaid.

Veel eraldatakse jalatiste hulgi- ja jaemüük.

Luuakse finantsteenuseid pakkuv tütarettevõte

Eesmärgiga pakkuda oma klientidele suuremat ostumugavust arendatakse jaekaubandust toetavaid finantsteenuseid. Tallinna Kaubamaja Grupp taotleb krediidiandja tegevusluba finantsteenuse ärisuuna arendamiseks, asutades grupi 100 protsendilise tütarettevõtja TKM Finants AS, mille aktsiakapitali suuruseks saab 50 000 eurot.

Kavandatu kohaselt hakkab TKM Finants finantsinspektsioonilt tegevusloa saamisel andma eraisikutele krediiti, pakkuma tasulist maksetähtpäeva edasilükkamist, sealhulgas sõlmima krediidilepinguid ja tegema selleks vajalikke toiminguid oma nimel ja arvel.

TKM Finantsi juhatuse liikmeks saab Marit Vooremäe, kes töötab Tallinna Kaubamaja Grupp ASi finantsdirektorina alates 2008. aastast ja jätkab paralleelselt sel ametikohal ka pärast TKM Finants ASi asutamist. Marit Vooremäe ei oma Tallinna Kaubamaja Grupp ASi aktsiaid.