news

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP LAHKUB SELVERITEGA LÄTI TURULT

TALLINN. 30.08.2018, www.aripaev.ee - Tallinna Kaubamaja Grupp otsustas äritegevuse Lätis supermarketite segmendis lõpetada; otsus grupi tegevusele mõju ei oma, selgub börsiteatest.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 08.10.2009 börsiteate, milles teavitas, et külmutab Läti jaekaubandusturul opereerimiseks loodud tütarettevõtte Selver Latvia SIA tegevuse. Tegevuse külmutamise tingis toonane Läti majanduskeskkonna järsk halvenemine ja asjaolu, et tulemused ei vastanud ootustele. 2010. aasta alguseks suleti kõik kuus Lätis tegutsenud kauplust. Kaupluste sulgemise järgselt ei ole Selver Latvia SIAs äritegevust toimunud.

Tänaseks on otsustatud äritegevust Lätis supermarketite segmendis mitte taasalustada ja juba kaheksa aastat mittetegutsev äriühing lõpetada. Eelnevale tuginedes andis Selver ASi nõukogu täna nõusoleku Selver Latvia SIA likvideerimiseks ja Läti äriregistrist kustutamiseks. Alustatud on likvideerimise ettevalmistamisega.

Esimese sammuna tõstetakse Selver Latvia SIA aktsiakapitali, võimaldamaks emaettevõtjale laenu tagasimaksmist. Selver Latvia SIA aktsiakapitaliks saab 284 852 eurot, mis koosneb 2006 aktsiast, neist igaüks nimiväärtusega 142 eurot. Pärast Selver Latvia SIA aktsiakapitali suurendamise kandmist Läti äriregistrisse, võtab Selver AS ainuaktsionärina vastu otsuse Selver Latvia SIA lõpetamiseks. Selver Latvia SIA likvideerijaks määratakse senine juhatuse liige Kristi Lomp, kes on ühtlasi Selver ASi juhatuse liige.

Võttes arvesse, et Selver Latvia SIAs ei ole alates 2010. aastast äritegevust toimunud, ei oma likvideerimine mõju Tallinna Kaubamaja Grupp ASi tegevusele. Tallinna Kaubamaja Grupp AS jätkab tegevust Lätis autokaubanduse segmendis tütarettevõtetes Forum Auto SIA ja Verte Auto SIA, mis tegelevad sõiduautode jaemüügiga. Samuti jätkab Lätis tegevust Tallinna Kaubamaja Grupp ASi tütarettevõte SIA TKM Latvija, mis tegeleb grupi omanduses oleva ja Lätis asuva kinnisvara haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade väljaüürimisega.

Selver Latvia SIA lõpetamine ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga Nasdaq Tallinna börsi reglemendi tähenduses. Tallinna Kaubamaja Grupp ASi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS informeerib börsi tütarettevõtja Selver Latvia SIA registrist kustutamisest ja vajadusel muudest olulistest sammudest börsi reglemendis sätestatud korras.