NG Investeeringud on Eesti erakapitalil tegutsev investeerimis- ja valdusettevõte.

NG Investeeringud kontserni 2015.aasta auditeeritud  
müügitulu oli 683 miljonit eurot. Grupi ettevõtetes töötab kokku
üle 4700 inimese.

NG Investeeringud kontserni kuulub kokku 26 aktiivselt tegutsevat tütarettevõtet Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. NG Investeeringud ettevõtete tegevus hõlmab kolme valdkonda - kaubandus, tööstus ja kinnisvara. Meie ettevõtetel on oluline osa Eesti majanduses.