Uudised

OSANIKUD KINNITAVAD 2020.A. MAJANDUSAASTA ARUANDE KIRJA TEEL HÄÄLETADES

TALLINN, 24.03.2021 - OÜ NG Investeeringud juhatuse ettepanekul kinnitavad osanikud  2020.a. majandusaasta aruande kirja teel hääletades. 

Tulenevalt riigis valitsevast olukorrast, kus inimeste liikumis- ja viibimisvabadus avalikes kohtades on piiratud, ei ole võimalik otsustada OÜ NG Investeeringud 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamise ja teiste otsuste üle osanike koosolekul.
Seda silmas pidades on OÜ NG Investeeringud juhatuse hinnangul seetõttu mõistlik otsustada küsimused kirja teel hääletades, võttes otsused vastu koosolekut kokku kutsumata, kooskõlas äriseadustiku §-ga 173.

24.03.2021 saadab juhatus posti teel osanikele välja lihtkirja osanike otsuste eelnõude ja hääletussedeliga. Juhatus ootab kirjalikku poolt või vastu otsust hiljemalt 12. aprilliks 2021.a.

Korrektselt täidetud hääletussedeli saab juhatusele saata kas posti teel ( aadress: NG Investeeringud OÜ, Hobujaama 4, Tallinn 10151) või e-posti teel (e-posti aadress: nginvest@nginvest.ee). Kui osanik ei teata hääletussedeli edastamisega hiljemalt 12.aprilliks oma otsusest, siis loetakse, et ta hääletab otsuste vastu.

Juhatuse kirjas on osanike otsuste eelnõudele ja hääletussedelile lisatud ka ettevõtte auditeeritud konsolideeritud bilanss 31.12.2020, kasumiaruanne 2020, lühike tegevusaruanne ning sõltumatu vandeaudiitori aruanne.

Alates 25.03.2021 on võimalik tutvuda NG Investeeringud OÜ 2020.a. majandusaasta aruandega siin - NG Investeeringud 2020.a. majandusaasta aruanne.

Küsimuste korral võtke ühendust telefonil +372 5160744 või e-posti: nginvest@nginvest.ee teel

NG Investeeringud juhatus