news

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPI AUDITEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2018

TALLINN, 25.02.2019, www.nasdaqbaltic.com - Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2018. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 681,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 4,6%. 2017. aasta müügitulu oli 651,3 miljonit eurot.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 25.02.2019, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2018. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 24. jaanuaril 2019 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2018. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 681,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 4,6%. 2017. aasta müügitulu oli 651,3 miljonit eurot.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2018. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 30,4 miljonit eurot. 2017. aasta puhaskasum oli 29,8 miljonit eurot.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2018. majandusaasta auditeeritud aruanne on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i interneti kodulehelt www.tkmgroup.ee .

Raul Puusepp
Juhatuse esimees