news

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPI 2018. AASTA I KVARTALI AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

TALLINN, 12.04.2018, www.nasdaqbaltic.com - Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 159,5 miljonit eurot. Võrreldes 2017. aasta I kvartaliga, mil müügitulu oli 150,7 miljonit eurot, oli kasv 5,9%.

Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga (6,2 miljonit eurot). 2017. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,3 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 6,4 miljonit eurot. Maksueelne kasum jäi 6,1 miljoni euroga aasta varasemaga samale tasemele.

2018. aasta algas Grupile positiivselt müügitulu kasvuga. Maksueelne kasum säilitas aasta varasema tulemusega võrreldava tugeva taseme. Olulistest Grupi jaesegmentidest näitasid tubli müügitulu kasvu supermarketite ja autokaubanduse segmendid. Kaubamajade segmendis suudeti vaatamata konkurentsisituatsiooni teravnemisele säilitada sisuliselt sama müügitulu taset. Hinnanguline võrdlus otseste konkurentidega Maksu- ja Tolliameti poolt avaldatud statistika alusel lubab Grupi Kaubamajade segmendi saavutatud müügitulu mahtu pidada antud turuolukorras heaks. Jalatsisegmendi müügid vähenesid peamiselt vähenenud müügipinna tõttu. Suurimat, ligi 1,5kordset müügikasvu näitasid 2018. aasta I kvartalis Grupi e-poed. Kaubamaja ja Selveri e-poodide kasvu võtmeks on asjaolu, et pakutav e-ostukogemus on samaväärse kvaliteediga, millega Grupi püsiklient on harjunud füüsilistes poodides. Investeeringud e-poodide kasutusmugavuse-, teeninduse- ja logistikaarendusse, samuti organisatsioonilised muutused protsesside ümberkorraldamisel on olnud edukad ja plaanipärased. Tööjõukulud kasvasid esimeses kvartalis 11,5%, sealhulgas kasvas 3,8% töötajate arv ning Vabariigi hulgi- ja jaekaubanduse statistika trendidega samas tempos ehk 7,5% kasvas keskmine palgakulu töötaja kohta.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2018. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 105,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 6,1%. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2018. aasta I kvartalis 3,1 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 3,2 miljonit eurot, püsides aasta varasemal tasemel (langus 0,1 miljonit eurot). Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskahjum oli 0,9 miljonit eurot, olles eelmise aasta I kvartali kahjumist 0,1 miljoni euro võrra suurem. Eestis teenitud puhaskahjum oli 2018. aasta I kvartalis 0,8 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt arvestatud tulumaksult - 2018. aastal oli dividendide tulumaks 0,4 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast. Lätis teenitud maksueelne kahjum oli 2018. aasta l kvartalis 0,1 miljonit eurot. Kahjum vähenes seoses grupisiseste lepingute lõppemisega. Äritegevus Lätis on külmutatud.

Selveri I kvartali oma turusegmendist mõnevõrra kiirem müügitulu kasv on saavutatud uute kaupluste toel. Võrreldavate kaupluste vaates on suudetud müügitulu hoida eelmise aasta tasemel, vaatamata pidevalt lisanduvatele konkurentide kauplustele, aga ka lojaalsete klientide ümberjaotumisele Selveri kaupluste vahel. I kvartalis on kasvanud nii ostude arv kui keskmine ost. Jätkuvalt edukad tulemused on e-Selveril, kus läbimüük I kvartalis suurenes, võrrelduna eelmise aasta esimese kvartaliga, 1,5 korda. 2018. aasta võrdlusbaasis ei sisaldu eelmisel aastal Tallinnas avatud viite uut supermarketit ning Hiiumaa rändpoodi.

Eestis teenitud kasumi kujunemisele on mõju avaldanud eelkõige müügitulu kasv. Tegevuskulude osas on suudetud parandada eelmise aasta kuluefektiivset taset. Oodatult on positiivset mõju avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ning tugevas palgasurves võimaldanud efektiivselt juhtida tööjõukulusid.

Selver plaanib käesoleval aastal avada vähemalt kaks uut kauplust ja laiendada SelveEkspressi teenust avatavatesse ning neljateistkümnesse olemasolevasse kauplustesse. Samuti on kavas võtta kasutusele elektroonilised hinnasildid Selveri kaupluste puu- ja juurviljaosakondades. Jätkame e-kaubanduse arendamist suurendamaks võimekust kiiresti kasvava klientide hulga teenindamiseks, sh on kavas paigaldada esimesed e-Selveri toidukapid, kuhu e-poe klientide tellimusi toimetada. Alates esimesest aprillist laienes e-Selveri teenus Pärnusse.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2018. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 22,8 miljonit eurot, jäädes eelmisele aastale alla 1,0%. Kaubamajade 2018. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 0,4 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 0,5 miljoni euro võrra. Kaubamajade müügitulemust mõjutas esimeses kvartalis pikaleveninud ja pilvine talv, mis ei soodustanud uue hooaja alguses kevadkaupade müüke. Samuti mõjutas talvistes ilmastikuoludes allahinnatud kaupade müük negatiivselt marginaali. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2018. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, suurenedes 2017. aasta sama perioodiga võrreldes 3,2%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2017. aasta võrreldava perioodi kahjumist suurem 12,5%. Veebruaris suleti ebarahuldava toimimise tõttu Kvartali kauplus Tartus. Lõpumüük ning kaupluse sulgemisega tehtud kulutused avaldasid mõju I.L.U. keti kasumlikkusele.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2018. aasta esimese kvartali müügitulu oli 27,6 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 14,0%, sealjuures KIAde müügitulu vähenes 5,9%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 1229 uut sõidukit. Müügitulu ja autode tükiarvu kasvu toetas Eesti autoturu hoogne kasv, mis jätkus ka 2018. aasta I kvartalis. Segmendi 2018. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,9 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile alla 0,4 miljoni euro võrra. Autosegmendi Eesti jaemüügiüksus Viking Motors AS alustas jaanuaris uue müügisalongi avamisega autobrändi Peugeot sõidu- ja tarbeautode müügi ning teenindusega Tallinnas. Siiani on Peugeot’d edukalt müünud Grupi autosegmendi Läti autoettevõte Forum Auto SIA. Nimetatud uus ärisuund on käivitunud oodatust paremini. Samuti on läinud hästi Läti tütarettevõttel Forum Auto SIA, kes on olnud edukas mitme riigihanke võitmisel. Auto-segmendi kasumi langus on ühelt poolt tingitud uue brändi müügisalongi käivitamisega Tallinnas, teisalt on võrreldes 2017. aasta I kvartaliga suurem fleet-müükide maht alandanud autode müügimarginaali.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2018. aasta I kvartali müügitulu oli 2,2 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16,5%. Languse põhjuseks on see, et müügipindade optimeerimise käigus on võrreldes aasta varasemaga n suletud viis jalatsikaubanduse segmendi kauplust. I kvartali kahjum vähenes võrreldes aasta varasemaga 0,5 miljoni võrra jäädes 0,3 miljoni euro tasemele. Segmendi 2018. aasta eesmärgiks on läbi uute hankekanalite ja paranenud marginaalide kasumlikkuse kasv. 2018. aastal on plaanis taasavada 2017. aastal suletud ABC Kinga kauplus Kristiines ja jätkuvalt tegeleda müügipinna tootlikkuse kasvule suunatud tegevustega. Tööd on alustatud ABC Kinga kaupluste kontseptsiooniuuendustega.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2018. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,3 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 7,6%. Kinnisvarade segmendi 2018. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,9 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 0,4%. Segmendi müügitulu kasvule aitas kaasa 2018. aasta jaanuaris valminud grupivälisele partnerile ehitatud tankla ja tanklakauplus, mis asub Rae vallas Peetri Selveri vahetus naabruses. Häid tulemusi näitavad ning annavad segmendi müügikasvule lisa Tartu Kaubamaja Keskus ja Viimsi Keskus. Kasumi vähemist mõjutasid varasemad grupisisesed Läti kinnisvaraga seotud lepingud, mis on praeguseks lõppenud. 2018. aasta lõpus on plaanis avada Kolde Selver, mille ehitustööd hetkel käivad. Jätkatakse ka Eesti, Läti ja Leedu autokeskuste, Kaubamaja Tallinna müügimaja ning Kulinaaria keskusköögi arendustöödega.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees