news

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPI 2017. AASTA III KVARTALI JA 9 KUU AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

TALLINN, 12.10.2017, www.nasdaqbaltic.com - Tallinna Kaubamaja Grupi 2017. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 160,9 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,6%. 

9 kuu müügitulu oli 476,2 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2016. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 435,5 miljonit eurot, 9,4%. Grupi 2017. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 9,5 miljonit eurot, mis on 1,5% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Grupi 2017. aasta 9 kuu puhaskasum oli 17,9 miljonit eurot, mis on 0,7% eelmise aasta sama perioodi kasumist parem. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 24,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 5,6%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2017. aasta I kvartalis maksti tulumaksu 6,4 miljonit eurot. Aasta varem maksti tulumaksu summas 5,2 miljonit eurot.

Müügitulu kasv on Grupi põhilistes tegevusvaldkondades jooksvalt ületanud vastava turusegmendi keskmist kinnitades sellega olulisemate valdkondade tegevussuundade õiget valikut. Sarnaselt varasemate kvartalitega saavutas kõige tugevama müügikasvu autosegment. Väga häid müügitulemusi näitasid e-poed, kus kogu müügipotentsiaal ei ole veel rakendatud. See on võimalik saavutada korje- ning tarnelahendusi märkimisväärselt uuendades, mis on Grupi üheks tegevusprioriteediks. Kolmandas kvartalis jätkas Grupp aasta varasemaga võrreldes samal marginaali tasemel, ehkki kasvava osakaaluga autosegmendis oli rohkem tagasihoidlikuma marginaaliga fleet tehinguid. Investeeringud kaasaegsesse valgustehnoloogieasse on andnud tänuväärt panuse elektrikulude vähendamisse ajal, mil ülejäänud halduskulud tööjõukulude kasvu tõttu tõusevad. Grupi tööjõukulud on 9 kuuga kasvanud 9,9%, seejuures on keskmine palk kasvanud 7,3%. Vaatamata keskmise palga turukeskmisest kiiremale kasvule on Grupi teenindusmahukas jaekaubandustegevuses üha keerulisem leida ja motiveerida tööjõudu. Tööjõuprobleemi leevendamiseks teeb Grupp tihedat koostööd riigiasutustega ning on suurendanud erivajadustega töötajate osakaalu.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 317,1 miljonit eurot, kasvades, võrrelduna aasta varasema perioodiga, 8,9%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 108,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 9,2%. 2017. aasta 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 11,2 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 0,8 miljonit. Puhaskasum oli samal perioodil 7,6 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,2 miljonit eurot. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 12,8 miljonit eurot ja puhaskasum 9,2 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult: 2017. aastal oli dividendide tulumaks 1,0 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Maksueelne kasum ja puhaskasum olid III kvartalis 5,0 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 5,5 miljonit eurot. III kvartali kasum ületas aasta varasemat näitajat 0,6 miljoni euro võrra. Lätis teenitud 9 kuu kahjum oli 1,6 miljonit eurot, millest III kvartali osa oli 0,5 miljonit eurot. Kahjum püsis eelmise aasta tasemel.

Selveri müügitulu kasv jätkus kolmandas kvartalis turusegmendi keskmisest kiiremas tempos. Müügitulu kasvu toetasid uued avatud ja viimasel paaril aastal renoveeritud kauplused. Hooajakaupade müüki mõjutas negatiivselt jahe suvi. 2017. aasta III kvartali võrdlusbaas on madalam 2016. aastal avatud kahe ja 2017. aastal avatud kolme kaupluse võrra ning 2016. aastal ajutiselt üheks kuuks renoveerimiseks suletud kahe kaupluse võrra. Võrdlusbaas on kõrgem 2016. aasta I kvartalis Narvas suletud kaupluse võrra ning liigaastast tuleva lisapäeva võrra. Edukas on olnud e-kaubanduse valdkond, kus müügitulu 9 kuu vaates on enam kui kahekordistunud. Tihedas konkurentsis oleme uute kaupluste toel suutnud ostude arvu kasvatada. Jätkuvalt tugeval positsioonil olev tarbijate kindlustunne ning edukad sortimendi- ja kampaaniategevused on positiivselt mõjutanud keskmist ostukorvi.

Eestis teenitud kasumi kujunemisele on mõju avaldanud eelkõige müügitulu kasv. Samuti on positiivset mõju avaldanud kaubandusprotsesside optimeerimine. Tegevuskulude osas on suudetud parandada eelmise aasta kuluefektiivset taset. Oodatult on positiivset mõju avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ning tugevas palgasurves säilitada tööjõuefektiivsuse taset eelmise aasta tasemel. 2017. aasta kulud ja investeeringud sisaldavad 3 uue kaupluse avamiskulusid, baasperioodil on 1 kaupluse avamis- ning ühe kaupluse renoveerimiskulud. Baasperioodi kasumit mõjutab 0,4 miljoni euro ulatuses positiivselt ühekordne laekumine aktsiisikaupade müügimaksu kohtulahendi tulemusena. Jooksva aasta puhaskasumit mõjutab ühekordselt kohtulahend, mille alusel tuli Selveril tasuda trahv 0,4 miljonit eurot.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulu oli 71,4 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,8%. Sellest kolmandas kvartalis oli müügitulu 23,3 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta III kvartali tuludest kõrgem 5,4%. Kaubamajade segmendi 2017. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 2,0 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 16,5% võrra. Kolmandas kvartalis oli maksueelne kasum 0,7 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta kasumist parem 10,6%. Kaubamajade segmendi 9 kuu müügitulu mõjutasid aastaringselt edukad müügikampaaniad. Juulikuus läks korda suvekaupade allahindluskampaania ning ka sügishooaja algus septembris on olnud väga positiivne, mistõttu kolmanda kvartali tulemus oli üle ootuste parem ja ületas eelmist aastat. Kaubamajade 9 kuu kasumit on mõjutanud positiivselt ka kommunaalkulude kokkuhoid võrreldes möödunud aastaga ja seda eeskätt tänu viimaste aastate jooksul tehtud investeeringutele LED valgustusse nii Tallinna kui ka Tartu müügimajas. Eelmise aasta märtsist käivitunud e-poe müügid on kolmandas kvartalis samuti kahekordistunud ning mõjutanud 9 kuu tulemust positiivselt.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2017. aasta III kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, vähenedes 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 5,6 %. Kolmanda kvartali kahjum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,03 miljoni euro võrra. 2017. aasta 9 kuu müügitulu oli 3,2 miljonit eurot, vähenedes 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 6,4%. 2017. aasta 9 kuu kahjum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta võrreldava perioodi kahjumist vähem 0,1 miljoni euro võrra. Müügitulule avaldas negatiivset mõju Rocca al Mare kaupluse sisenejate ja müügi langus, mille põhjustasid ulatuslikud transpordisõlme ehitustööd keskuse ümbruses.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2017. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 76,1 miljonit eurot. Müügitulu ületas 20,2% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 25,6%. Kolmanda kvartali 25,2 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 15,2%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 11,0%. Aasta esimesel üheksal kuul müüdi Grupi autosegmendis kokku 3 663 uut sõidukit, sellest III kvartalis 1 230 sõidukit. Segmendi 2017. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 3,4 miljonit eurot, olles 11,6% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. 2017. aasta III kvartali maksueelne kasum oli 1,1 miljonit eurot, jäädes 2016. aasta III kvartali kasumile alla 0,5 miljoni euroga.

Uute autode müügikasvu taga on üldine autoturu kasv Baltikumis ja seda eriti Leedus ning Lätis. Lätis võideti KIAga arvestatav riigihange, mis kasvatas oluliselt KIA turuosa. KIA müügikasvu on toetanud KIA maaletooja poolt tehtud aktiivne turundus ja efektiivselt suunatud meediakampaaniad. Endiselt on KIAdest müüduimad mudelid linnamaastur Sportage ja keskklassi mudel Cee’d. Lisaks on hästi jätkunud uute Opeli sõidukite müük ning on paranenud Cadillac sõiduautode müük. Müüduimad OPEL’i mudelid on linnamaastur Mokka X ja keskklassi mudel Astra. Samuti on klientide poolt hästi vastu võetud täiesti uus OPEL Insignia. 9 kuu müügitulemuste baasil võib rahule jääda kõigi Gruppi kuuluvate autodiileritega. III kvartali kasumilanguse põhjuseks võib pidada KIA sõiduautode mõningast hinnakatte langust, mis on tingitud müügi koondumisest jaemüügilt pigem hulgi- ja fleetmüügi keskseks eesmärgiga kindlustada ning kasvatada KIA turuosa. Madalam oli ka populaarse mudeli KIA Cee’d marginaal tänu selle põlvkonna mudeli viimasele tootmisaastale. 2018. aastal saabub turule täiesti uus KIA Cee’d.

Lätis asutati autoäri edasiseks arenguks uus tütarühing VERTE AUTO SIA, millest saab Škoda edasimüüja Lätis. Uue esinduse avamine on plaanitud 2019. aasta esimesse poolaastasse.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulu oli 8,0 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,8%. III kvartalis oli müügitulu 2,6 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes neljandiku võrra madalam. Segmendi kolmanda kvartali puhaskahjum vähenes võrreldes aasta varasemaga 27,7%, jäädes 0,2 miljoni euro tasemele. Müügipindade optimeerimise käigus suleti Rakveres Krooni keskuses SHU kauplus ja Põhjakeskuses olemasolev vana ABC Kinga kauplus. Nende asemel avati täiesti uus kompaktsemal pinnal SHU kauplus Rakvere Põhjakeskuses. Kevadel Kuressaares Auriga keskuses suletud ABC Kinga kaupluse asemel avati augustis uuenenud keskuses SHU kauplus. Kolmanda kvartali müügitulemuse langus sai suurima tõuke Kristiine Keskuse renoveerimise käigus ABC Kinga ja SHU kaupluste sulgemisest ning augusits Rocca al Mare kaubanduskeskust tabanud veeuputusest, kus keskuses asuvate ABC Kinga ja SHU kaupluste kahjustused osutusid suurteks tuues kaasa kaupluste ligi ühe kuu pikkuse ärikatkestuse.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2017. aasta 9 kuu grupiväline müügitulu oli 3,7 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 1,0%. III kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot kasvades võrreldes aasta varasema perioodiga 0,6%. Kinnisvara segmendi 9 kuu maksueelseks kasumiks kujunes 8,7 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi tulemust 2,1%. III kvartali maksueelne kasum oli 2,9 miljonit eurot, mis oli 1,5% madalam eelmise aasta sama perioodi kasumist. 2016. aasta lõpus toimunud segmendi varade üleshindlus suurendas 2017. aastal amortisatsioonikulu tuues kaasa segmendi kasumi vähese languse. Üüritulu kasvu veab Tartu Kaubamaja keskus, kus vaatamata Tartu südalinnas suurenenud konkurentsile on keskuse kaetus rentnikega hea.

Septembris laekus Tallinna Kaubamaja kvartali ehk Gonsiori tn 2/Rävala pst 6 kinnistute uushoonestamise arhitektuurivõistlusele 15 võistlustööd, mille hulgast loodetakse leida piisavalt kõrgetasemelisi töid, et novembris valida neist Kaubamaja jaoks parim lahendus. Rae vallas Peetri Selveri kõrvalasuval Grupile kuuluval kinnistul alustati grupivälise partneri tellimusel tankla ja tanklakaupluse ehitustöödega. Ehitustööde valmimine on kavandatud detsembrisse 2017. Käimasolevatest Grupi kinnisvaraarendustest olulisemana võib ära märkida veel autode müügisalongi rajamise alustamise Leedus.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees