news

OSANIKUD KINNITAVAD MAJANDUSAASTA ARUANDE KIRJA TEEL HÄÄLETADES

TALLINN, 30.03.2020 - Eriolukorda silmas pidades on OÜ NG Investeeringud juhatuse hinnangul mõistlik otsustada majandusaasta aruande kinnitamise üle kirja teel hääletades ning võtta otsused vastu koosolekut kokku kutsumata.

Tulenevalt riigis kehtivast eriolukorrast, kus inimeste liikumis- ja viibimisvabadus avalikes kohtades on piiratud, ei ole võimalik otsustada OÜ NG Investeeringud 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamise üle osanike koosolekul. Eriolukorda silmas pidades on OÜ NG Investeeringud juhatuse hinnangul seetõttu mõistlik otsustada majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise üle kirja teel hääletades, võttes otsused vastu koosolekut kokku kutsumata. Olukorra muutumisel ja esimesel mõistlikul võimalusel kutsub OÜ NG Investeeringud juhatus siiski ka korralise osanike koosoleku kokku.

Juhatus saadab aprilli algul kõigile osanikele kirja osanike otsuste eelnõudega ning ootab kirjalikku poolt või vastu otsust hiljemalt 17. aprilliks 2020.a. Kui osanik ei teata hääletussedeli edastamisega hiljemalt 17.aprilliks oma otsusest, siis loetakse, et ta hääletab otsuste vastu.
Küsimuste korral võtke ühendust telefonil +372 6674220 või e-posti: nginvest@nginvest.ee teel

Juhatuse kirjas on osanike otsuste eelnõudele lisatud ka ettevõtte auditeeritud konsolideeritud bilanss 31.12.2019, kasumiaruanne 2019, lühike tegevusaruanne ning sõltumatu vandeaudiitori aruanne.
Põhjalikumalt on NG Investeeringud OÜ 2019.a. majandusaasta aruandega võimalik tutvuda siin - NG Investeeringud 2019.a. majandusaasta aruanne.